дизайн и предпечат

Визуален дизайн в тон с фирмената идентичност. Предпечатна подготовка с всички необходими детайли. Избор на текстово и снимково съдържание за нуждите на бизнеса. Синхрон на печатни материали и онлайн присъствие с фирмената идентичност. Избор на форма, материали за печат, хартиени носители, екстри. Съдействие за печат и комуникация с печатници до завършване на проекта.

„Има три отговора на част от дизайна – да, не, и УАУ! Уау е това, за което се стремим.

  • ФИРМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЕЧАТ

Визитки, пликове, фактури, фирмени бланки, папки, класьори, ръководства, етикети, опаковки, рекламни материали, каталози, чантички…

  • РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЕЧАТ

Печатна реклама, плакати, флаери, дипляни, брошури, продуктови каталози, календари, картички, покани, подаръци, брандирани рекламни материали…

  • ПЕЧАТНИ ПРОДУКТОВИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Опаковки, етикети, стикери, чантички, послания, флаери, рекламни листовки, продуктови ръководства…

  • БРАНДИРАНЕ НА ФИРМЕНИ АКТИВИ

Брандиране на офиси, фирмени коли, магазини, сгради, рекламни банери…

  • ШИРОКОФОРМАТНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

Печатна идентичност за мероприятия, събития, търговски изложения, щандове, билборд…

  • ДИГИТАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БИЗНЕСА

  • КРЕАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДУКТИ И БИЗНЕС НАЧИНАНИЯ…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt